☰  MENU

what

what’s Share-Energy

Wat Share-Energy is, waar het voor staat en waar het naar toe wil delen wij aan de hand van ons kompas. De visie zien wij als het kompas van Share-Energy. Als je een visie hebt, heb je een duidelijk beeld van wat je wilt dat er in de toekomst gaat gebeuren. Net als het kompas is het huidige moment inbeweging. Daarom leggen delen wij de visie, oftewel hoe het zou moeten gaan, met de historie. Vanuit tradities worden gewoontes geboren en zie je hoe het vaak gaat… Lees verder>>>

Historie, hoe het vaak gaat…

Energievoorzieningen voor warmte dan wel warmte en koude worden veelal gebaseerd op een ‘installatie’ filosofie. Hierbij bestaat er een verdienmodel waarbij de marge op realisatie gekoppeld is aan een marge onderhoud- en beheercontract.

Deze traditionele werkwijze met diens belangen/verdienmodel vormt de reden dat:

 • innovaties worden niet of nauwelijks benut, laat staan geïmplementeerd worden;

 • aandacht voor energieverspilling en het milieu is zeer beperkt aanwezig;

 • ‘Total Cost of Ownership’ is een onbekend begrip is, laat staan deze zo laag mogelijk houden;

 • in collectiviteit blijft het bewonerscomfort en -communicatie onderbelicht;

 • exploitabiliteit en klanttevredenheid te laag is.

Met name bij warmtelevering derden, stadsverwarming en duurzame warmte/koude systemen van energiebedrijven zien we dat:

 • de focus vooral is gebaseerd op marge in exploitatie => woonlasten bewoners ondergeschikt;

 • demarcatiegrenzen hard juridisch worden vastgelegd om eigen risico’s te beperken => bewoners ontevredenheid bij vragen/storingen ‘van het kastje naar de muur’;

 • voorstellen vanuit een ‘Total Cost of Ownership’ en rekening houdende met bewoners vaak niet interessant zijn.

 

Door voortschrijdend inzicht op basis van eigen ervaring, mede gebaseerd op periode als eindverantwoordelijke actief binnen een groot energiebedrijf, zien wij dat het benoemde niet leidt tot de sleutel naar duurzaam succes.

 

Visie

Alleen een integrale aanpak, met voldoende kennis en ervaring van alle schakels van het proces, geeft je het gewenste resultaat van een duurzame en exploitabele energievoorzieningen met als speerpunt tevreden bewoners en afnemers.

De Share-Energy expertise- en speerpunten hierbij zijn:

 • organisatorisch/juridisch

 • financieel/financiering

 • technisch compleet (van bron t/m woninginstallatie)

 • gedegen exploitatiemanagement en contractmanagement

 • customer care en communicatie

Zowel vanuit een rol als dienstverlener als vanuit een ontwikkelende/realiserende rol, geloven wij dat onze bereidheid om mede te investeren, in welke vorm het vertrouwen en de geloofwaardig vergroten. Gedegen praktijkervaring met de basale schakels zoals respect, transparantie, vertrouwen, rechtvaardigheid en de wil om op een maatschappelijk verantwoorde wijze meerwaarde te leveren aan alle betrokkenen, zijn voor ons de sleutel tot succes!

Een project is pas succesvol als dat ook als zodanig door alle betrokkenen, bewoners en afnemers, zo ervaren wordt!

…that’s Share-Energy

DRIES

duurzame energie realisatie

www.DRIESbv.nl

Share-Energy bv
Zilverschoon 30
6922 GV Duiven
+31 (0)85 3036381
info@Share-Energy.nl

DRIES

duurzame energie realisatie

www.DRIESbv.nl

Share-Energy bv
Zilverschoon 30
6922 GV Duiven
+31 (0)85 3036381
info@Share-Energy.nl