☰  MENU

energietransitie

energie transitie

Wereldwijd blijft de behoefte aan energie groeien, maar raken de natuurlijke energiebronnen op. Overdaad schaadt, óók in de energiesector. Om uitputting van de fossiele bronnen te voorkomen is de transitie van energiesector met een structurele veranderingen nu definitief in gang gezet. Dit is het resultaat van elkaar versterkende ontwikkelingen op overlappende terreinen van milieu, natuur, welzijn, technologie en economie. Lees hieronder meer over de energietransitie >>>

Energietransitie

Energietransitie is een beleidsplan van de overheid om van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen over te stappen. Volgens dit plan moet Nederland in 2020 één van de duurzaamste landen van Europa zijn.

Nederlands natuurkundige, ruimtevaarder, piloot en hoogleraar wijlen Wubbo Ockels vertelde het al in 2009. Energie is er ten overvloede en de technologie is er klaar voor. Alleen nu moeten wij het nog gaan doen!

Duurzaamheid en leefmilieu

Voor de energiewinning hoeven wij dus helemaal geen grondstoffen uit te putten of vervuilende restproducten van chemische brandstoffen achter te laten. Fossiele brandstoffen zijn uit. Dat is de duurzame visie van Share-Energy. Wij kiezen voor hernieuwbare duurzame energie én samen met u gaan wij hét DOEN. Zo bevinden zich onder ons aardoppervlak warmtereservoirs en zogenaamde warmtevoerende bronnen dieper de aarde in. Dit zijn trage waterstromen, oftewel kleine riviertjes in een bodemlaag van (grof) grind. Er wordt gebruik gemaakt van dit beschikbare bodemwater dat dankzij de bodemwarmte vaak een vaste temperatuur heeft. Het leefmilieu wordt niet negatief aangetast doordat bij dit proces geen water uit de bodem wordt onttrokken, daarom is dit in onze visie duurzaam.

Warmte-/koudeopslag (WKO)

Vanuit een gemiddelde diepte van ongeveer 100-200 m pompen word voor de collectieve woning- & utiliteitsbouw het grondwater opgepompt. Dit wordt ‘s winters gebruikt als (basis-)verwarming van gebouwen waarna het weer de bodem wordt ingepompt. In de zomer werkt het proces omgekeerd en dient het bodemwater als koeling. Het is een gesloten systeem waar niets uit gaat en er dus ook niets uitgeput kan raken, hernieuwbaar noemen we dit. Deze techniek om de ondergrond te gebruiken voor duurzame energieproductie heet Warmte-/Koudeopslag (WKO). In combinatie met een warmtewisselaar en een warmtepomp wordt deze warmte verplaatst door middel van arbeid. De werking van de warmtepomp is het best te vergelijken met de werking een koelkast. Met een technologische werking water af te koelen en koel te houden, door warmte dat elders vrijkomt eraan te onttrekken.

Energie uit oppervlakte Water (EOW)

Wanneer in de nabije omgeving van de gebouwde omgeving zich een waterbassin bevindt dan kan dit oppervlaktewater gebruikt worden bij het opwekken van energie. Daarnaast kan door gebruik van warmte of koude uit het water de onbalans bij warmte-/koudeopslag worden vermeden en zodoende een zeer duurzame verwarming en koeling worden geleverd. Deze techniek om het oppervlaktewater te gebruiken voor duurzame energieproductie heet Energie uit Oppervlakte Water (EOW). De duurzaamheidsfactor in de gebouwde omgeving groeit hierdoor aanzienlijk, wat te denken van het dempen van stedelijke opwarming, extra ruimte voor waterberging en een fraai uitzicht.

Lokaal gedeelde warmte

Door onze expertise van hernieuwbare energie, technologische inzichten & -vaardigheden kiezen wij welbewust voor een beter leefmilieu. Een beter milieu begint bij uzelf, dankzij de lokale opwekking van uw eigen buurtenergie met de aardwarmte met WKO en EOW. WarmGedeeld is de leverancier van uw eigen duurzame energie én stelt het belang van de afnemer voorop. En niet onbelangrijk het is beschikbaar voor onbeperkte tijd, onschadelijke, risicoloos en kent geen verspillingen waardoor het betaalbaar en schoon is.

Hernieuwbare energie

Duurzame energie is opgewekte warmte die beschikbaar is voor onbeperkte tijd. Deze hernieuwbare energie is noodzakelijk omdat het volume van onze huidige brandstoffen hard terugloopt en zichzelf niet kan aanvullen. Wij dragen verantwoordelijkheid voor onze kinderen, de toekomstige generaties en haar leefmilieu. Het besef dringt steeds meer door dat zij niet verder benadeeld mogen worden voor ons comfort en welzijn in het hier en nu. Dat is waar de energietransitie voor staat.

DRIES

duurzame energie realisatie

www.DRIESbv.nl

Share-Energy bv
Zilverschoon 30
6922 GV Duiven
+31 (0)85 3036381
info@Share-Energy.nl

DRIES

duurzame energie realisatie

www.DRIESbv.nl

Share-Energy bv
Zilverschoon 30
6922 GV Duiven
+31 (0)85 3036381
info@Share-Energy.nl