☰  MENU

how

how to Share-Energy

Share-Energy wil de visie op duurzaam graag delen én biedt daarom diverse soorten van dienstverlening om te komen tot de beste totaaloplossing. Share-Energy onderscheidt zich door zich te focussen met de afnemer op de gehele exploitatieperiode. Wij kijken verder dan de realisatie in het hier & nu. Leers verder > > >

Dienstverlening Share-Energy

Hoe ziet de dienstverlening van Share-Energy met haar duurzame visie eruit kan zien, de diverse mogelijkheden worden hieronder gedeeld.

Ontwerp- & Ontwikkelingsfase

Wanneer Share-Energy in een vroegtijdige fase bij het bouw- en ontwerpproces betrokken wordt kan je gebruik maken van diverse soorten van expertise en benchmarking. Zowel op technisch inhoudelijke zaken alsmede de financiële onderbouwing kunnen er opties aangedragen worden en best practices voor het maken van een gedegen besluitvorming vooraf. Deze bekende en logische methodiek is aan de orde van de dag.

Met behulp van de zogenaamde Quick Scan worden bij projecten met duurzame warmte/koude conform een vaste methodiek (on)mogelijkheden in uw (geplande) project beoordeeld. Daarnaast wordt bij de beoogde energieleveranties met een duurzame karakter altijd uitgegaan op de exploitatieperiode gebaseerde oplossingen met focus op de afnemer.

Optimalisatie bestaande projecten

In de praktijk zien wij dat de installatie van een groot aantal WKO’s niet hun beoogde rendement halen en daarentegen veel klachten opleveren. Een niet goed functionerende WKO geeft vele zorgen. Afnemers worden geraakt in te koude of te warme ruimtes. De samenleving wordt middels de wetgever geraakt met een slechte bodembalans die het milieu en devergunningverstrekkers raken, overigens treffen verspillingen en een te hoog energieverbruik een ieder in de portemonnaie.  Als investeerder, bezitter en/of beheerder is de kans groot dat ook in uw vastgoed WKO-rendement, energie en geld verloren gaat. Share-Energy werkt als een onderzoeksspecialist die voor haar opdrachtgever tot in detail de vinger precies op de zere plek kan te leggen in het energiesysteem.

Hieruit voort vloeien veelal projecten voor (her)ontwikkeling, realisatie en exploitatie. Tevens raakt Share-Energy middels dit soort projecten direct in aanraking en/of nauw betrokken met de mogelijkheid van projectmanagement, directievoering tot risicodragende gedelegeerde ontwikkeling.

Trouble shooting

In de praktijk blijkt ééns te meer dat de hype omtrent ‘groen’, ‘eco’ en ‘duurzaam’ vaak ook verkeerd kan uitpakken. Vooral wanneer dromen niet realistisch aangepakt worden en teveel onder druk van subsidies naar voren gedrukt worden. In dit soort bekende gevallen kost het meer dan dat het oplevert. Helaas is er in het afgelopen decennium veel te vaak gebleken dat een gebrek aan technische expertise een teveel aan kinderziektes op kan opleveren met definitieve stopzetting tot gevolg.

Het WKO-project ‘Ecowijk’ de Teuge in Zutphen had hierdoor nooit de kans om te slagen. Dit duurzame WKO-project staat niet op zichzelf. Nieuwbouwwijk De Beljaart in Dongen zou met het milieuvriendelijke warmtekoude systeem van Nuon gaan energiebesparen. Helaas werkte het anders en kregen enkele bewoners echter een veel forsere rekening gepresenteerd. Maar ook recentelijk is gebleken de bewoners van het Amsterdamse Overhoeks die gevraagd zijn naar de ervaring met collectieve warmtevoorziening over het algemeen niet positief zijn met de ervaringen van hun collectieve warmtevoorziening.  Er zijn verschillende problemen volgens de Cofely commissie Overhoeks, die voor de belangen opkomt van alle bewoners van Overhoeks/Oosterdoks Eiland, hier worden met name de tarieven als te hoog ervaren. Ook de warmte-installatie in de wijk De Mossen te Houten bleek met flinke storing te kampen, waardoor verschillende bewoners te maken hebben gehad met een forse naheffing van Eneco. Waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt, het gaat er hierbij niet om de betrokken partijen door het slijk te halen. In tegendeel er worden ook kastanjes uit het vuur gehaald. Hoofdzakelijk gaat het er wél om dat er geleerd wordt van gemaakte fouten.

Vanuit troubleshooting raakt Share-Energy veelal tussentijds/naderhand bij projecten betrokken voor (her)ontwikkeling, realisatie en exploitatie. Naast troubleshooting geldt dit ook zijn voor mediation, exploitatieoptimalisatie en/of de eerder genoemde de mogelijkheid van projectmanagement, directievoering tot risicodragende gedelegeerde ontwikkeling.

Project acquisitie / begeleiding in- & verkoop / waardebepaling

Vanwege de inhoudelijke kennis en ervaringen in de sector van de duurzame energie realisaties en exploitaties begeleid Share-Energy de waardebepaling in het proces van in- & verkoop. In dit kader kan een opdrachtgever delen in de expertise van project acquisitie. Daarnaast kan Share-Energy delen in het netwerk, doe er uw voordeel mee.

Ervaringen zijn opgedaan met ondermeer de overheveling van de Nuon-portefeuille duurzame energie projecten naar Greenspread Warmte.

Ondersteuning bij de transitie van realisatie naar exploitatie

Na het bouwproces en fase van installatie eindigt vaak het werk van de aannemer. Terwijl voor de afnemer het genieten van het eigen stulpje dan gaat beginnen. De fase van installatie en realisatie vraagt daarom ook om een geheel andere werkwijzen dan de fase van beheer voor de energieleverantie en -exploitatie. Naast vele wetmatigheden en automatische processen gaat het in deze fase vooral om het ontzorgen.

Te denken valt hierbij aan:

  • ontzorgen in de breedste zin;
  • service & onderhoud
  • informatieve en juridische bewonerscommunicatie
  • leveranties van exploitatie gebaseerde oplossingen;
  • proces- & contractstukken;
  • financiële consequenties aangaande de tariefstelling conform de Warmtewet;
  • exploitatiemanagement en contractmanagement of implementatie ervan in uw eigen organisatie;
  • (mede)investeren in duurzame energievoorzieningen, participatie of overname van uw energieactiviteiten;
  • netwerkcontacten

…that’s how we together Share-Energy

DRIES

duurzame energie realisatie

www.DRIESbv.nl

Share-Energy bv
Zilverschoon 30
6922 GV Duiven
+31 (0)85 3036381
info@Share-Energy.nl

DRIES

duurzame energie realisatie

www.DRIESbv.nl

Share-Energy bv
Zilverschoon 30
6922 GV Duiven
+31 (0)85 3036381
info@Share-Energy.nl