☰  MENU

BRL-erkenning maakt onze energie aantoonbaar duurzaam

Met een BRL-certificering laat een organisatie zien dat het voldoet aan de eisen aan het proces en/of product die zijn vastgesteld in specifieke beoordelingsrichtlijnen. Jaarlijks vindt er een interne kwaliteitsbewaking plaats én voert KIWA de externe audit uit. Oók Share-Energy kan weer wooruit. Lees meer >>>

BRL 6000-00 / 6000-21 gecertificeerd

Voor het bovengrondse deel van een bodemenergiesysteem is de BRL KBI 6000 ontwikkeld. Opdrachtgevers en toezichthouders hebben een aantoonbaar en betrouwbaar controlemiddel van een werkwijze die zich met name richt op de bouwsector. Via de BRL wordt de installatie geborgd met de relevante wettelijke eisen zoals bijvoorbeeld het Bouwbesluit.

In een beoordelingsrichtlijn (BRL) worden diverse zaken vastgelegd, onder meer de beoordelingseisen, procedures, eisen van certificatie-instellingen, eisen voor de inhoud van de certificaten en/of attesten. Het gaat dan om de technische eisen, gebruikseisen, duurzaamheidseisen en esthetische eisen die marktpartijen kunnen stellen aan producten, bouwsystemen, processen en diensten.

In een beoordelingsrichtlijn (BRL) worden diverse zaken vastgelegd, onder meer de beoordelingseisen, procedures, eisen van certificatie-instellingen, eisen voor de inhoud van de certificaten en/of attesten. Het gaat dan om de technische eisen, gebruikseisen, duurzaamheidseisen en esthetische eisen die marktpartijen kunnen stellen aan producten, bouwsystemen, processen en diensten.

Tijdens de meest recente KIWA audit op 30 november 2017 zijn alle eisen gecontroleerd en akkoord bevonden. Hiervoor is de bedrijfsvoering, het ontwerp en het beheer op het kantoor aan de Zilverschoon 30 te Duiven beoordeeld alsmede de realisatie op een bouwlocatie.

Roy Vuulink Holding B.V. met haar 3 werkmaatschappijen beschikt over een actueel BRL-handboek, deze komt overeen met de bepalingen zoals die zijn vastgelegd in de normvoorschriften BRL 6000-00 en BRL 6000-21 en maken deel uit van het kwaliteitssysteem. Hierin is mede geborgd het proces van opzetten, invoeren en bewaken van het kwaliteits-, veiligheids- en milieubeheerssysteem.

 

BRL KBI 6000-00 – algemene procedure- en productbeschrijvingen

Organisatiebreed: Roy Vuulink Holding BV

 

De projectgerichte procedure- en productbeschrijvingen zijn per certificatie onderverdeeld:

BRL KBI 6000-21 – deel 4 | ontwerpen | groot
Gecertificeerde werkmaatschappij: Share-Energy BV

Ontwerpen van energiecentrales van bodemenergiesystemen van woongebouwen en utiliteitsgebouwen.

 

BRL KBI 6000-21 – deel 5 | installeren | groot
Gecertificeerde werkmaatschappij: DRIES bv

DRIES logo

Installeren van energiecentrales van bodemenergiesystemen van woongebouwen en utiliteitsgebouwen.

 

BRL KBI 6000-21 – deel 3 / 6 | beheren | klein / groot
Gecertificeerde werkmaatschappij: WarmGedeeld BV

Beheren van energiecentrales van bodemenergiesystemen van individuele woningen / woongebouwen en utiliteitsgebouwen.

= BRL (Beoordelingsrichtlijn) – KBI (Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector)

 

DRIES

duurzame energie realisatie

www.DRIESbv.nl

Share-Energy bv
Zilverschoon 30
6922 GV Duiven
+31 (0)85 3036381
info@Share-Energy.nl

DRIES

duurzame energie realisatie

www.DRIESbv.nl

Share-Energy bv
Zilverschoon 30
6922 GV Duiven
+31 (0)85 3036381
info@Share-Energy.nl