☰  MENU

Vragen @Nationaal Warmte Congres

Topsector Energie geeft antwoord op vragen:
• Wat is stap 1 in de transitie en wie zet die?
• Zit de oplossing niet in de kijk op fossiele energie? Hoe fossiel te demotiveren?
• Kan de overheid wel de snelheid bieden die nodig is?
• 10 antwoorden omtrent duurzame energie. Lees hieronder meer >>>

Tijdens het Nationaal Warmte Congres werden er veel vragen gesteld aan de experts op het podium. Zoveel vragen, dat deze helaas niet allemaal op de dag zelf beantwoord konden worden. Reden genoeg om na afloop de reactie van een spreker te delen.

De TKI Urban Energy stimuleert, verbindt en ondersteunt Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen bij de ontwikkeling en toepassing van innovaties voor een snelle transitie naar een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem in de gebouwde omgeving.

Teun Bokhoven

 

 

Tien vragen aan de voorzitter NVDE, Voorzitter TKI Urban Energy

 

Wat is stap 1 in deze transitie en wie moet die zetten?

De eerste stap was het afsluiten van het energieakkoord in 2016. De afspraak is dat aardgas zal uitfaseren uit de gebouwde omgeving zullen netbeheerders, gemeenten en lokale betrokkenen duidelijk moeten maken hoe we komende decennia onze warmtevoorziening zullen inrichten op gebiedsniveau. Die schets zou je rond 2020 klaar willen hebben.

Als inmiddels duidelijk is dat 50% van laagtemperatuur warmte via duurzame warmte wordt gerealiseerd, waarom dan niet socialiseren ‘net’?

Het socialiseren van de kosten van de totale energie infra voorziening (dus gas, electra, warmte) is een interessante gedachte die zeker verder moet worden uitgewerkt.

Zie je een mogelijkheid om all electric te socialiseren?

Alle electra – t.a.v. de netkosten – is al gesocialiseerd. Dat hoeft niet te veranderen.

Wordt het geen tijd dat de overheid een duidelijke agenda en daarbij behorend uitvoeringsprogramma gaat ontwikkelen?

De overheid heeft op 7 december de ‘energie agenda’ gepresenteerd. Die agenda geeft al een goede richting aan.

Waar komt al dat groen gas vandaan? Ik dacht dat we hooguit genoeg hadden voor 10 procent.

De productiecapaciteit (potentie) van groen gas wordt momenteel geschat op 3 BCM. Dat is inderdaad ongeveeer 10% van het huidige Nederlandse gebruik; totaal inclusief industrie, transport en elektriciteit opwekking. Vraag is terecht of groengas voor LT-verwarming moet worden ingezet.

Zit de oplossing niet in de kijk op fossiele energie vormen? Kijk naar het proces omtrent roken. Demotiveren

Omslag van fossiel naar duurzaam is inderdaad niet alleen een technisch/ economisch proces; de burger moet dit ook actief mee maken en steunen.

Naast de gebouwde omgeving is er een veel grotere opgave in de industrie. Hoe wordt die transitie vormgegeven?

Transitie van de industrie is complex en veelomvattend; sluit ook aan bij omslag naar een circulaire economie.

 

 Hoe ligt de effectieve verhouding privaat-publiek. Bv privaat:productie, publiek: voorwaardenscheppend, logistiek/infrastructuur?

Nieuwe vormen van PPS zijn nodig om de transitie te versnellen. Publieke voorzieningen waar noodzakelijk, markt waar wenselijk.

Kan overheid wel de snelheid bieden die nodig is?

De overheid zal snelheid moeten bieden indien zij de uitvoering van het klimaatakkoord serieus neemt.

Waarom bouwen we nog nieuwbouwwijken met gas? Vreemd dat we dat nog doen….terwijl we wel aan de bestaande bouw willen beginnen!

De energieagenda kondigt aan dat gas wordt gestopt bij nieuwbouw wijken, waarschijnlijk vanaf 2018 is dat wetgeving.

Het Nationaal Warmtecongres 2016 vond plaats op 24 november 2016 in het World Forum Convention Centre Den Haag.

 

Bron: Euroforum

← Prev actualiteit ItemJonge politicy: ‘duurzaamheid moet in het nieuwe regeerakkoord’

Next actualiteit Item →Hoe denkt NL over de warmtesector?